Visst är det fred som regeringen vill ha?

Foto JavardhUnsplash

Det borde vara självklart att Sveriges regering är för fred och vill verka för fred, men hur är det …?

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, eller Svenska Freds, grundade för 140 år sedan och har sedan dess varit en viktig röst för fredliga lösningar av internationella konflikter. Medlemmar av Svenska Freds bidrog till en opinion som motsatte sig krig mot Norge. En av grundarna var publicisten och fredsagitatorn K.P. Arnoldson som fick Nobels fredspris 1908. Andra kända företrädare för Svenska Freds har varit Anton Nyström och Per Anders Fogelström. Hjalmar Branting och August Strindberg var också medlemmar. Generationer av idealister inom föreningen har sedan genom olika aktiviteter och opinionsbildning verkat för att hålla oss alla i Sverige utanför krig.

Fram tills nu har Svenska Freds fått ekonomiskt stöd tillsammans med andra fredsorganisationer. Stödet har gått via myndigheten Folke Bernadotteakademin. I ett regleringsbrev meddelar nu regeringen att stödet kommer att upphöra. Svenska Freds skriver på sin hemsida: ”Att med kort varsel avskaffa stödet till de röster som i Sverige ifrågasatt militarisering, innebär ett hårt slag inte bara mot Svenska Freds och övriga fredsorganisationers arbete utan också mot den bredare demokratiska debatten om fred och säkerhet.”

Så frågan kvarstår – hur står det till med önskan om fred i Sveriges regering?