Boka Anders Fagerlund

Jag är tillgänglig för besök på bibliotek, skolor och andra institutioner.

Gå in på Författarförmedlingen eller BTJ och sök på Anders Fagerlund för mera information om hur jag kan bokas.