Tack Susanne Nyström, men …

Elevskåp på högstadiet

Foto: Joshua HoehneUnsplash

Susanne Nyström, idag söndagen den 7 maj 2023 läste jag din ledartext i Dagens Nyheter . Du skriver ”Det är /… / inte förvånande om bup-köerna växer i samma takt som skolpersonalen minskar.” Tack för att du uppmärksammar det här sambandet!

Så varför skriver jag ”men” i rubriken? Svaret är att det borde ha gått att förutse den situation som råder idag med långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi som arbetat med barn som behöver stöd i skola och förskola har under åratal sett hur det har blivit allt sämre med resurser för dem som bäst behöver det. Det gäller bland annat barn med olika funktionshinder som till exempel ADHD och autism. Det började att spåra ur redan på nittiotalet och den negativa trenden har fortsatt.

Nu ser vi resultatet av otillräcklig politik. Barn- och ungdomspsykiatrin kan inte kompensera för ångest och depression som uppstår på grund av vuxenvärldens tillkortakommanden. Det måste finnas resurser för barn som behöver det i skolan.

Publicerat av

Anders Fagerlund

Pensionerad psykolog som skriver på äldre dagar. Boken Gunnar, psykologen publicerades 2020. Den fristående uppföljaren heter Allvarligt, Gunnar och kom ut 2023. Novellsamlingen Myren utgavs 2022. Alla böckerna har getts ut på förlaget Instant Book. I am a former psychologist who writes as a pensionist. My book Gunnar psykologen was published 2020. Followed up by Allvarligt, Gunnar in 2023. Short stories in book Myren 2022. Also written articles, and rewiews.