Tack Susanne Nyström, men …

Elevskåp på högstadiet

Foto: Joshua HoehneUnsplash

Susanne Nyström, idag söndagen den 7 maj 2023 läste jag din ledartext i Dagens Nyheter . Du skriver ”Det är /… / inte förvånande om bup-köerna växer i samma takt som skolpersonalen minskar.” Tack för att du uppmärksammar det här sambandet!

Så varför skriver jag ”men” i rubriken? Svaret är att det borde ha gått att förutse den situation som råder idag med långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi som arbetat med barn som behöver stöd i skola och förskola har under åratal sett hur det har blivit allt sämre med resurser för dem som bäst behöver det. Det gäller bland annat barn med olika funktionshinder som till exempel ADHD och autism. Det började att spåra ur redan på nittiotalet och den negativa trenden har fortsatt.

Nu ser vi resultatet av otillräcklig politik. Barn- och ungdomspsykiatrin kan inte kompensera för ångest och depression som uppstår på grund av vuxenvärldens tillkortakommanden. Det måste finnas resurser för barn som behöver det i skolan.