Ska vi skrota rättspsykiatrin, Jimmie Åkesson?

Foto av Japheth MastUnsplash

Jimmie Åkesson i en radiointervju lördag 21 oktober 2023: ”Är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott då är man också tillräckligt gammal för att ta konsekvenserna för det brott som man begått.” På frågan om vad han anser är lämplig straffmyndighetsålder svarar han vagt att 13 år är vad man har kunnat enas om. Ett svar som antyder att Jimmie Åkesson kan tänka sig att döma ännu yngre enligt svensk strafflag.

I Sverige ska den som vid brottet bedöms ha saknat omdöme på grund av psykisk sjukdom inte dömas till fängelse. Istället kan personen, efter rättspsykiatrisk undersökning, dömas till rättspsykiatrisk vård. Tanken är att den som inte har förmågan att förstå konsekvenser av vad den gör inte ska straffas på samma sätt som den med fullt förstånd.

Nu menar alltså Jimmie Åkesson att våldshandlingen i sig själv, oavsett ålder, är tillräcklig för att en människa ska anses ha haft det friska omdöme som kvalificerar hen att straffas fullt ut. Ok, menar han då, i konsekvens av detta, att alla som begått våldsbrott ska anses vara tillräckligt friska vid brottets utförande, eftersom de klarat av att utöva det våld de gjorde. Ska vi skrota hela rättspsykiatrin också, Jimmie?