Vägra ge upp Sverige!

Foto: Margaretha Simm

Sveriges riksdag måste säga nej till att avsäga sig makten över sitt eget territorium.

I juni ska riksdagen rösta om det så kallade DCA-avtalet som innebär att USA får möjlighet att utnyttja svensk mark på ett helt otillbörligt sätt. Bland annat kommer kärnvapen att kunna placeras i vårt land utan vår vetskap och kontroll. Den amerikanska soldat som begår brott mot exempelvis kvinnofrid, ska enligt DCA vara straffri inför svensk domstol.

Avtalet innebär även att USA:s militär ska kunna röra sig fritt i Sverige utan att lyda under svensk lag. Liknande avtal om transporter slöts under andra världskriget med det då krigförande landet Tyskland. Det har sagts att Sverige då inte hade något val — idag har vi det. Svenska folket måste få folkomrösta om DCA-avtalet innan riksdagen tar ställning.