Dumpa dem bara!

Foto av DocumericaUnsplash

Ser idag att migrationsminister Maria Malmer Stenergard ”tittar på möjligheten att inrätta återvändandecenter.” Vad jag kan förstå är detta en eufemism för avstjälpningsplatser.

EU har en överenskommelse med Libyen om att detta land ska stoppa flyktingar som vill vidare norrut över Medelhavet. Och hur har detta gått? Jag minns för en tid sedan hur människor dumpades i Sahara för att brännas under solen och törsta ihjäl. Vad brydde sig vi i EU om det? Det var ju inte vårt ansvar, det handlade om de som inte ens kommit till Europa. Otur bara, att någon såg och filmade.

Nu vill Maria Malmer Stenergard att andra länder ska förvara vissa av dem som förvägras skydd, asyl, i Sverige. På samma gång har dessa ”icke skyddsbehövande” rätt till skydd mot sitt hemland, vars myndigheter hotar med grymheter mot återvändare. (Lite krångligt att förstå.)

Har Maria Malmer Stenergard inspirerats av hur Boliden gjorde med sitt gruvavfall – skickade det till ett land där det skulle förvaras tryggt och säkert? Iväg med det bara och sen behöver vi inte se vad som händer med skiten. Hur det gick med den saken kan grannarna till dumpningsplatsen berätta.