Maajid Nawaz talar om positiva alternativ till extremrörelser

Maadjid Nawaz  är en brittiskfödd före detta medlem av den islamistiska grupperingen Hizb ut-Tahrir. Han har studerat på London University’s School of Oriental and African Studies och  London School of Economics och är en av grundarna av tankesmedjan Quilliam.

Nawaz pekar i ett föredrag i TED //länk ej längre aktuell 2022// på hur extrema rörelser har utnyttjat globaliseringen inom massmedia och sociala media. Människor i utkanten har kunnat bryta mönstret av marginalisering genom att koppla upp sej globalt. Många med samma extrema och ofta våldsbenägna idéer har bildat nätverk och därmed kunnat bryta sin isolering. (Anders Behring Breivik, som begick massmorden i Norge den 22 juli 2011, kan ses som ett  exempel, även om Nawaz föredrag hölls innan dessa händelser.)

Nawaz menar att demokratin kan komma underläge då den ibland förknippas med partier vid makten och får skulden för motgångar.  Antidemokrati – och till och med diktatur har ibland föredragits då de demokratiskt valda misslyckats.

Han pekar på fyra företeelser som en politisk rörelse måste ha  för att nå framgång. Den första är idéer, men dessa riskerar att bli torra tankar och stanna på papperet. För att nå ut till en bredare allmänhet krävs därför också att idén kläs i en berättelse (”narrative”). När Mohammed Bouazizi tände gnistan till den tunisiska omvälvningen genom att bränna sej själv skapades en berättelse. Hans handling blev då också en symbol, vilket är det tredje som Nawaz menar krävs. Utan ledning kommer en rörelse också att misslyckas. Man kan till exempel se hur splittring skapar svårigheter för den syriska revolutionen.

På alla dessa fyra punkter har extrema rörelser haft övertag, anser Nawaz. De har också ofta kommit från gräsrotsnivå.

Det positiva alternativet kan inte införas uppifrån, det måste utnyttja nya former för kommunikation och det måste också använda sej av berättelser och symboler som kan bära idéerna.

Mera Läst, hört, sett och kommenterat:

Hem » Tillbaka till Anders Fagerlunds skrivande » Läst, hört, sett och kommenterat » Maajid Nawaz talar om positiva alternativ till extremrörelser