Islamisten av Ed Husain

Engelsmannen Ed Husain skriver självbiografiskt i boken: The Islamist. Why I Became an Islamic Fundamentalist, What I Saw Inside, and Why I Left.

Husain kom tidigt under inflytande av islamistiska extremrörelser. Hans föräldrar, djupt troende, introducerade honom till ett islam med fredliga och demokratiska rötter i en flerhundraårig tradition. Tolerans för och respekt för oliktänkande var en grundpelare i hans uppfostran.

Som tonåring tog Husain dock avstånd från de vänsterliberala värderingar som fanns i hemmet och valde att engagerade  sej i extrema  Hizb ut- Tahir. Ett utpräglat toppstyre med total mansdominans präglade rörelsen under den tid Ed Husain hade insyn. Auktoritär toppstyrning med ledare som inte fick ifrågasättas var regel. Lögnen som argumetation finslipades. Idén om ett totalt världsherravälde för ett politiskt islam påminner om  Hitlers ambitioner för det tyska riket. Den totala bristen på verklighetsförankring är slående. Husein framhåller också hur brittiska fri- och rättigheter utnyttjades för främjande av antidemokratiska idéer. Människor med våldsbenägenhet kom att attraheras.

Husain tillbringade en tid i Saudiarabien.  Ett  intressant och lärorikt avsnitt behandlar Wahabismen som totalt dominerar den styrande eliten i landet.

Ed Husain är numera verksam inom tankesmedjan Quilliam Foundation //Ej längre aktiv 2022?// som verkar mot extremism.

Ed Husain: The Islamist. Why I Became an Islamic Fundamentalist, What I Saw Inside, and Why I Left. Penguin Books. 2007 (Min version av boken har ett nytt efterord och publicerades av Penguin Books USA 2009)

Mera Läst, hört, sett och kommenterat: