Ubåtsterapi

(Med anledning av en invandringspolitik i sjunkande riktning. Race to the bottom.)


Politiker, stressade folkvalde man
Opinionen ser verkligen skral ut
Du makten riskerar förlora
och jobbet att mista likväl


Så utbrände, känn dig välkommen
Du tagit ett riktigt beslut
att komma hit in till behandling
som snart ska få dig att må bra


Nu lägg dig och blunda på soffan
och lyssna på rösten du hör
Min ubåt ska föra dig nedåt
mot djup som du aldrig har sett


Vi två är de enda som dyker
i farkostens skinande skrov
Du känner en fullständig tillit
till mig som är båtens kapten


Du tvivlar ej på att den håller
Jag är ju dess konstruktör
Nu stänger jag luckan till tornet
och dyker i vågornas djup


Du känner hur ubåten sjunker
Du sjunker
och sjunker
och sjunker
Ju längre nedåt du kommer
dess framgångsrikare blir du


Du känner dig tyngre och tyngre
Din pondus blir större och större,
Ju djupare nedåt du kommer
dess bättre du mår, eller hur


Mot botten du närmar dig sakta
och snart ingen under dig går
Nu är du ända där nederst
och slår väl ett bottenrekord


Du skådar här valet till hösten
och ser ett kanonresultat
som garanterar så säkert
att makten förbliver hos dig


Din känsla av oro försvinner
Din farkost är ankrad och trygg
Nu sakta till ytan du stiger
förvissad, behärskad och lugn


När jag nu sen räknar till tio
du åter kan titta och se
Och minnet av denna sessionen
Ur hjärnan din har försvunnit


Så därför politiker, tänk på
att för en framgångsrik bana
i yrket du önskat och valt
– bered dig att blunda och glömma
och gör dig med botten bekant


Måhända du blir populist, men
det måste du strunta uti
ifall du vill stanna vid makten
och bota din stressapati

Maj 2018

Fler dikter av Anders Fagerlund: