Då häxa – idag hora

Vetenskapsradions veckomagasin april 2011 //länk ej längre aktuell 2022/ berättade den färgstarke folklivsforskaren Ebbe Schön om nutida paralleller till äldre tiders häxprocesser och gav en påminnelse om att det som drev människor att förfölja förmenta ”häxor” finns än idag. Mobbning och utstötning är utslag av samma mentalitet – nu som då. Föremålen för utstötningen var andra, men skeendet är likartat.

På annan plats har jag beskrivit några  förutsättningar för främlingsfientlighet och rasism. Mycket av det kan gälla också för  mobbning:

Människor i underläge slår mot den ännu svagare:

Våld fortplantar sej nedåt mot en s.k. ”hackkyckling”.

Syndabockstänkande:

En grupp kan förenas i att tillsammans  projicera negativa egenskaper eller beteenden på ett offer. För att projektionerna skall kunna upprätthålla skapas stereotypa bilder av offret. Vanliga exempel är häxan eller horan. Se till ex myten om offrets medverkan vid övergrepp i Bjästafallet då en elev utsattes för våldtäkt och skuldbelades trots att förövaren dömts i domstol.

Lydnad och stark auktoritetstro:

Mobbning sker ofta under inflytande av en ledare som bestämmer vad man ska tycka och tänka om offret.

Flockbeteende:

Det är svårt att avvika från vad ”alla andra” verkar anse om offret.

Konkurrens och kamp om utrymme:

Skapar jordmån för dåligt klimat och mobbningstendenser.

För att försvara demokratin behöver vi vara ständigt medvetna om hur grupper och samhällen kan spåra ur.

När barn och ungdomar tillåts att mobba  sänder vuxna signalen: ”Detta blundar vi för. Detta är vad ni kan vänta er av det samhälle ni skall anpassa er till.” På det sätter kommer mobbningen att bli ett slags varning till alla –  ”se upp för att sticka ut – håll dej till gruppens regler och normer, annars råkar du riktigt illa ut.”

Mera Övrigt av Anders Fagerlund:

Hem » Tillbaka till Anders Fagerlunds skrivande » Övrigt » Då häxa – idag hora