Essäer

Fördjupande texter. De flesta publicerades 2011 och 2012 på min dåvarande hemsida Psykologi för demokrati. Syftet var att tillämpa psykologiska kunskaper för att belysa politik.

Några av texterna berör psykologin bakom den svenska neutralitetspolotiken under 1900-talet. Tidsordningen är något omstuvad.