Vad är demokrati?

 

Demokrati som politisk process:

Citat ur Norstedts svenska ordbok 2003:

”Politiskt system i vilket regeringsmakten i princip företräder folkviljan., sådan den kommer fram genom fria, allmänna och hemliga val och där vissa medborgerliga rättigheter, t.ex. yttrande- och församlingsfrihet, är garanterade….”

Fritt citat ur Norstedts uppslagsbok 2003:

”(grek) folkstyre. Statsskick där majoritetens vilja utövar ett avgörande inflytande på styrelsen. Demokratin förutsätter sålunda alla myndiga mäns o kvinnors lika deltagande i den politiska bestämmanderätten (formaldemokrati). Den moderna formen härför är den allmänna och lika rösträtten. Gm denna utses en folkrepresentation (parlament, riksdag) med beskattande o lagstiftande myndighet. Om folkrepresentationen i sin tur utser den verkställande regeringen råder parlamentarisk demokrati.  En annan form är t.ex. den i USA, där statschefen, presidenten, som utövar den verkställande makten, utses genom allmänna val. Demokratin förutsätter medborgarnas likhet inför lagen samt personliga fri– o rättigheter som yttrande-,  tryck o församlingsfrihet…..”

Wikipedia. Citat maj 2011:

”Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament”….” Som politisk filosofi bygger demokrati på att alla medborgare har en serie fri- och rättigheter, de demokratiska fri- och rättigheterna. Det finns flera varianter av demokrati, med olika nivå på representativitet och frihet för medborgarna, till exempel direktdemokrati och representativ demokrati.”

Tillägg:

En levande demokrati förutsätter att medborgarna har fri tillgång till konventionella media och sociala media, skydd för minoriteters rättigheter och ett fritt och oberoende domstolsväsen.

Utöver demokratiska strukturer och institutioner medborgarnas aktivitet och engagemang nödvändigt för en i längden hållbar demokrati.

Historiskt har politisk demokrati definierats på andra sätt, till exempel i  populistiskt styrda länder och i kommunistiska länder.

För en genomgång av olika demokratibegrepp se Wikipedia.

 

Skrivet 2011. Redigerat juni 2019.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.