I Gudeå

I Gudeå råder ro
Jesus och den helige Anders patrullerar
Alla kan känna sig lugna,
Ingen behöver känna något

Du behöver inte
Jag tror på något,
Det räcker