De rasande

I en revolutionär situation finns alltid en förtrupp av dem som hatar och är tillräckligt rasande och oförvägna för att gå till angrepp. Deras motiv kan vara mycket olika. De kan också utnyttjas för alla slags syften – goda eller onda.

Om du vill du skapa nytt – riv det gamla!  Så säger en handlingskraftig byggare.

Byggnader rivs och källsorteras snabbt, men hur går det till att riva och bygga ny maktstruktur  i ett samhälle som genomsyrats av nepotism och korruption? Vad var det avgörande i den arabiska våren?

Varifrån kommer kraften att kasta åt sidan makten och dess redskap med tentakler i varje vrå?

Frågan  debatterades livligt under våren 2011. Några hävdade betydelsen av informationsteknologi och sociala medier, andra betonade armod och frustration, arbetslöshet. Tidsperspektiven var också viktiga i debatten – för dem som följt utvecklingen under längre tid framstod det hastiga förloppet som en logisk följd av framväxande vrede.

Radioprogrammet Kaliber 2011-06-07 ger en påminnelse om ytterligare en aspekt: det destruktiva i ett revolutionärt skeende. Vid  tiden  för göteborgskravallerna  i juni 2001 var Sverige inte i en revolutionär situation. Ändå avspeglar händelserna  den häftiga samhällsförändringens psykologi – kraften och den tillfälliga hänsynslösheten. Bilder har rullats åtskilliga gånger i medier av detaljer i våldsamheter som riktas mot människor och föremål.

Några få kom i centrum för medias uppmärksamhet. De flesta demonstrerande reagerade som majoriteten av åskådare – med förfäran och avståndstagande.  Bilden av våldet dominerar. Kraften i skeendet och dess potential för samhällsförändring överskuggas helt av avskyn. Motreaktionen från polishåll kunde också fördömas.

Ändå bör lärdomar dras av händelserna och Kaliber bidrar på ett förtjänstfullt sätt. I intervjuer får vi ta del av ett spektrum av motiv för våldsamheter. Här finns mera genomtänkta ställningstaganden, hat mot överhet och polis samt mera ren nyfikenhet och oreflekterat behov av att få adrenalinkickar.

En av deltagarna berättar hur han utan att ångra sitt tidigare engagemang  fortsatte att ställa kraft och energi i förändringens tjänst genom att ansluta  till skaran som höll ut på Tahrirtorget i Kairo. I båda fallen tycks hans motiv ha varit en våldsam vrede mot auktoritet och förtryck.

Revolution skapas av många individer – ofta ett helt folk. I olika skeden träder fram personligheter med olika egenskaper. De rasande, nedrivande och mest otåliga behövs och utnyttjas. Raseriet kan även ha helt andra orsaker än de politiska, men kan användas av mera förslagna och kallare hjärnor i politiska syften. De rasande fanns på även Tahrirtorget spektakulärt ridande på kameler. De gick då diktatorn Mubaraks ärenden.

Revolutioner underifrån har i efterhand skildrats och debatterats ofta utifrån ledarskap. Det tvistas om vem eller vilka som haft störst betydelse i spetsen och i efterförloppet. I vår tid finns en stor kraft i mängden av autonoma individers samlade kraft och vrede. Vem leder dem? Och vem bygger sedan huset?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.