Är det bättre karaktär som behövs i skolan?

 Göran Hägglund skriver i en debattartikel på dn.se den 4 november 2011 :

”Förutom att leva upp till kunskapsmålen måste skolan vara karaktärsdanande och ge barn och unga sunda värderingar. Respekten för människors lika värde, jämlikhet, demokrati och kamratskap måste praktiseras i skolans vardag.”

Vem håller inte med om att barnen i skolan ska lära sej att ha respekt för varandra, för demokrati och för människors lika värde? Det är också bra att Göran Hägglund lyfter fram att arbete med värden och social fostran ska ses som lika viktigt som den rena kunskapsinlärningen och att  dessa två huvudmål förutsätter varandra.

Tills vidare lämnar jag därhän att Göran Hägglund populistiskt fiskar efter röster när han kommer med detaljförslag om mobiler, osv. I det fallet försöker han kopiera Folkpartiets partiledare Jan Björklund som gjort sig känd som en mästare med pekpinnar. (I annat sammanhang kommer jag att visa hur den typen av utspel motsäger den uttalade ambitionen att stärka skolan och dess personal.)

Dock har jag tillsammans med bland andra Jabar Amin och bloggare  problem med att  Göran Hägglund väljer att tala om ”karaktärsdanande” . Det finns bättre ord för vad skolan ska bidra till och som mera avspeglar modern psykologi.

Om du idag frågar en elev i grundskolan vad ”karaktär” är för något, kommer troligen många att svara  något i stil med: ”Harry Potter är en karaktär.” Alltså en rollfigur. Kanske gäller det  även många av elevernas föräldrar.  Ordet ”karaktär” har olika betydelser. Här avser dock Hägglund  vissa  psykologiska egenskaper .

 

Citat ur Bonniers COMPACT LEXICON (särskrivningen får stå för förlaget):

Karaktär, (personlig) egenart, läggning; viljestyrka (ha karaktär) förmåga att motstå frestelser (stark, svag karaktär) ; art slag stil.”

Egenart och läggning kan och ska skolan inte påverka. ”Viljestyrka och förmågan att motstå frestelser” är mera relevant. Men  karaktärsdanande eller karaktärsdaning är idéer från det förflutna.  Militärjänst ansågs karaktärsdanande – för män.  ”Bra att göra rekryten, för det gör män av pojkar”. En ”manlig karaktär” kunde man tala om, men hur är en ”kvinnlig karaktär”?   En karaktärsfylld person: man  född 1940-50.

Här några förslag  till egenskaper som jag vill att skolan ska arbeta för att utveckla hos sina elever.  Tips från modern psykologi för vad skolan ska sträva efter.  Elever ska utvecklas till ansvarskännande och socialt kompetenta individer med motståndskraft mot antidemokratiska strömningar. Skolans mål sammanhänger med egenskaper att eftersträva:

  • Egenmakt – kräver redskap att greppa och förstå tillvaron. Det viktigaste redskapet är kunskaper.
  • Social kompetens – respekt för andra och deras värde. Förmåga att handla socialt. Kräver värden och redskap i sociala situationer. Beredskap att ta ansvar.
  • Självkänsla –  en inre avspegling av goda erfarenheter.

Egenmakt, social kompetens och självkänsla förstärker varann ömsesidigt och kan leda till att tillvaron upplevs som meningsfull och sammanhängande. Det skapar  en bra grund för god hälsa.  Personlighet  utvecklas i bästa fall i en lärande process. Karaktär är något mera beständigt och statiskt. Istället för karaktärsdaning ska skolan bidra till utveckling och fördjupning av personligheten.  Varför skulle inte barn och ungdomar i skolan ha samma rätt till detta som företagsledare och ledande personal  på dyra internat?

//Artikeln har i lätt modifierad form lagts ut på Skollyftet. Där finns även kommentarer till artikeln//

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.