Demokratiligan 2011

Länk till ett index över världens länder rangordnade med avseende på demokratisk kvalitet 2011:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index#Fullst.C3.A4ndig_lista_.C3.B6ver_l.C3.A4nder

Vårt grannland Ryssland kommer en bra bit efter ett antal länder i Afrika. 2011 åker landet ner tio placeringar på listan.  Även Ungerns demokratiindex minskar.

De nordiska länderna har topplaceringarna.  Sverige halkade ner en bit på listan år 2010, men behåller nu sin fjärdeplats .

2011 har Finland halkat ner två pinnhål, liksom USA. Anmärkningsvärt är att Spaniens index minskar så mycket att landet kommer sju steg lägre i rankingen för 2011 jämfört med året innan. Spanien ligger nu på 25:e plats, strax efter Mauritius.

Listan sammanställs av sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit .

Bedömningarna grundas på kvaliteten i valen, i vad mån landet kan föra en självständig politik, samt medborgarnas möjlighet att påverka politiken.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.